TORBY ZAKUPOWE DLA SIECI SPOŁEM

TORBY ZAKUPOWE DLA SIECI SPOŁEM

SZYBKI KONTAKT

PLASTIKA
Kubusia Puchatka 11
10-696 Olsztyn
Tel.: +89 541 86 00, +89 541 86 11
Fax: +89 541 78 84
e-mail: plastika@plastika.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Plastika ul.Kubusia Puchatka 11, 10-696 Olsztyn, NIP: , nr Regon: , zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
 2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym mogą być towary wymienione w cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.
 3. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym reguluje w szczególności niniejszy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Sprzedający realizuje tylko zamówienia na terenie Polski.
 2. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu za pomocą udostępnionego formularza.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
 5. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
 6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 7. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Kupujący.
 8. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w sklepie oraz u dostawców.
 10. Jeżeli zamówiony towar/towary znajdują się w magazynie, realizacja zamówienia odbywa się w terminie 1-2 dni roboczych od momentu opłacenia przez Kupującego zamówienia.
 11. Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru.
 12. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 13. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 14. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.

Aktualizacja cen

 1. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, przy czym w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 2. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT, lub paragonu.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Sprzedającego w każdym czasie.
 2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.) 
 

Pomagamy osiągnąć sukces !!

platika
Plastika | Regulamin | Torby foliowe | Torby papierowe | Torby bawełniane i materiałowe | Woreczki na pieczywo | Sklep | Promocje | Formularz zapytań | Kontakt | Mapa strony