TORBY TYPU GREEN BAG

TORBY  TYPU GREEN BAG

SZYBKI KONTAKT

PLASTIKA
Kubusia Puchatka 11
10-696 Olsztyn
Tel.: +89 541 86 00, +89 541 86 11
Fax: +89 541 78 84
e-mail: plastika@plastika.pl

Neutralne i przyjazne dla ∂rodowiska naturalnego

Plastika

PRODUKCJA:
Od 1992 roku produkujemy i drukujemy torby reklamowe; torby foliowe, torby ekologiczne, torby papierowe, torby materia¬≥owe oraz worki foliowe i papierowe, r√™kawy i ta¬∂my foliowe. Dzi√™ki du¬Ņemu do¬∂wiadczeniu oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, jeste¬∂my wstanie zaspokoi√¶ wiele oczekiwa√Ī jako¬∂ciowych i rynkowych. Do¬≥¬Īcz do grona naszych klientów i zyskaj pewnego partnera zapewniaj¬Īcego dobry produkt i nowoczesn¬Ī logistyk√™. Nasza oferta produkcyjna jest zorientowana na produkcj√™ nisko i wysokonak¬≥adow¬Ī. Zamówienia realizujemy sprawnie i terminowo.

LOGISTYKA: Dysponujemy nowocze¬∂nie zinformatyzowanym centrum logistycznym i magazynem wysokiego sk¬≥adowania, dzi√™ki czemu mo¬Ņemy zaoferowa√¶ szeroki zakres us¬≥ug logistycznych, min. us¬≥ug√™ ¬≥aczenia produktów, zabezpieczaj¬Īc dostawy toreb bezpo¬∂rednio do punktu handlowego lub przedstawicielstwa, w my¬∂l zasady "zawsze na czas", daj¬Īc naszym odbiorcom i partnerom, zw¬≥aszcza sieciom handlowym i agencjnom reklamowym du¬Ņe oszcz√™dno¬∂ci.  
Obs³ugujemy ponad 1700 firm z kraju i zagranicy. Przepustowo¶æ naszego magazynu: 6 tys. paczek / mc.

 
 
PRODUKCJA I LOGISTYKA: UL. JARZÊBINOWA 4, 11-034 STAWIGUDA


TORBA BAWE£NIANA W KOLORZE ECRU, 150 g

 TORBA KLASYCZNA, BAWE¬£NIANA Z UCHWYTEM STANDARDOWYM
 
 rozmiar: 38X42 cm.
 d¬≥ugo¬∂√¶ uchwytu: ok. 40 cm.
 karton: 250 szt.
 cena: 1,69 z¬≥.+ VAT  za szt.

SZYBKA REALIZACJA - DO 7 DNI / TORBY Z PAPIERU KREDOWEGO Z UCHWYTAMI PRZEWLEKANYMI

SZYBKA REALIZACJA / TORBY Z PAPIERU KREDOWEGO Z UCHWYTAMI PRZEWLEKANYMI
Nadruk  wielokolorowy, wed¬≥ug zapotrzeboania klientów

format 22x8x35 cm. ( pionowe ), w cenie:
4,20 z³. + VAT za szt. / nak³ad: 100 szt.
3,15 z³. + VAT za szt. / nak³ad: 200 szt.

lub 35x8x22 cm. ( poziome ) w cenie:
4,30 z³. + VAT za szt. / nak³ad: 100 szt.
3,25 z³. + VAT za szt. / nak³ad: 200 szt.

 

Pomagamy osiĪgnĪś sukces !!

platika
Plastika | Regulamin | Torby foliowe | Torby papierowe | Torby bawe‚≥niane i materia‚≥owe | Woreczki na pieczywo | Sklep | Promocje | Formularz zapyta„Ď | Kontakt | Mapa strony